विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !!!

2076-05-24

 

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !!!
उक्त सम्वन्धमा यस क्याम्पसमा स्नातक तह व्यवस्थापन/मानविकी/शिक्षाशास्त्र संकाय तेश्रो र चौथो वर्षमा अध्ययरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु यही भाद्र मसान्त भित्र अनिवार्य भर्नाका लागि सूचित गरिन्छ । 
पुनश्चः तेश्रो र चौथो वर्षका नियमित विद्यार्थीहरुले मासिक शिक्षण शुल्क प्रत्येक महिनाको मसान्त भित्र बुझाउनु पर्ने छ यदि नबुझाएमा आश्विन देखि प्रति महिना रु. ५० को दरले विलम्व शुल्क लाग्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
........................
क्याम्पस प्रमुख