बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

2076-03-03

 

विषय ः बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।
उपरोक्त विषयमा यस क्याम्पसका सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको मासिक नियमित वैठक मिति २०७६ साल असार ५ गते विहीरवारको दिन विहान ठीक ७ः०० वजे देखि सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्वन्धित सबैलाई अनिवार्य उपस्थितीका लागि अनुरोध छ । 
 
 
..............
क्याम्पस प्रमुख