हार्दिक बधाई !!!

2076-02-31

िित्रभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय, डीनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा, वल्खुद्वारा सञ्चालित सेमेष्टर प्रणाली अन्तरगत Master of Business Studies (MBS)को दोश्रो सेमेष्टरको परीक्षा उर्तीण यस क्याम्पसका निम्न विवरण अनुसारका विद्यार्थीहरुलाई हार्दिक बधाई छ ।

विवरण

सि.नं.   सिम्वोल नम्वर      विद्यार्थीको नाम

१        १०११५               अनिता भुसाल

२        १०११६                विष्णु भुसाल

३        १०११८                केशव वस्याल

४        १०११९                लक्ष्मण पुरी

 

 

………………….

क्याम्पस प्रमुख